ราคาค่าบริการ

ราคาเหล่านี้นำมาใช้โดยศูนย์บริการลูกค้าองค์กรของบริษัทในเครือ The Swatch Group Ltd ในประเทศของคุณ ซึ่งราคาเหล่านี้เป็นเพียงราคาแนะนำสำหรับศูนย์บริการบุคคลที่สาม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวอาจมีการใช้ราคาอื่นๆ การซ่อมหรือการบริการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ Rado ที่ได้รับอนุญาต จะไม่ได้รับการคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การรับประกันการซ่อมของ Rado

เลือกภาษาของคุณ
Maintenance Background Image