ราคาค่าบริการ

ราคาเหล่านี้นำมาใช้โดยศูนย์บริการลูกค้าองค์กรของบริษัทในเครือ The Swatch Group Ltd ในประเทศของคุณ ซึ่งราคาเหล่านี้เป็นเพียงราคาแนะนำสำหรับศูนย์บริการบุคคลที่สาม ซึ่งศูนย์ดังกล่าวอาจมีการใช้ราคาอื่นๆ การซ่อมหรือการบริการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ Rado ที่ได้รับอนุญาต จะไม่ได้รับการคุ้มครองที่อยู่ภายใต้การรับประกันการซ่อมของ Rado

ดาวน์โหลด

This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to their use. To find out more about cookies and how to manage them, please click here.