Gizlilik Bildirimi

1. Bu Gizlilik  Bildirimi Hakkında

1.1. Bu gizlilik bildirimi (“Bildirim”), Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, İsviçre adresinde bulunan Rado Watch Co. Ltd.'nın, (“Rado”, “biz", “bizi”, “bizim”) gizlilik bildirimidir. Rado, bu Bildirim kapsamında veri sorumlusudur.  

1.2. Bu Bildirim, Kullanım Şartlarımız  ile birlikte, bu internet sitesi veya sosyal medya hesaplarımız ve uygulamalarımız da dahil olmak üzere bizim tarafımızdan yönetilen diğer internet ortamlarını (birlikte, “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanımınız veya bunlarla etkileşiminiz ile bağlantılı olarak elde edilen kişisel verileri işleme esaslarımızı düzenlemektedir. Çerez, piksel ve sosyal eklentiler ile ilgili kullanımımız hakkında bilgi için, lütfen Çerez, Piksel ve Sosyal Eklentiler ile ilgili Bildirim'i inceleyiniz.

1.3. Bildirim'de yaptığımız değişiklikleri bu İnternet Sitesi’nde yayınlayacağız veya bunları size e-posta ile bildireceğiz. 

1.4. İşbu mevcut Bildirim, 25 Mayıs 2018 tarihlidir.

2. Sizden hangi kişisel verileri topluyoruz?

2.1. İletişim formu doldurmak, bir hesap oluşturmak, interaktif özellikleri kullanmak, bir hizmete abone olmak, pazarlama promosyonlarına katılmak, ürün veya hizmet sipariş etmek, bilgi ve/veya materyal talep etmek veya anketleri doldurmak gibi yollarla bize sunduğunuz kişisel verileri toplamaktayız. Bu kişisel veriler, aşağıda sayılan verileri kapsayabilmektedir: 

2.1.1. iletişim bilgileri (isim, posta adresi, e-posta adresi ve cep veya diğer telefon numarası gibi);

2.1.2. satın alma ve işlem bilgileri;

2.1.3. ödeme bilgileri (ödeme kart numaranız, son kullanma tarihi, yetki numarası veya güvenlik kodu, teslimat adresi ve fatura adresi gibi);

2.1.4. müşteri hizmeti bilgileri (müşteri hizmetine iletilen sorular, yorumlar ve onarım kayıtları gibi);

2.1.5. kullanıcı adı ve şifre;

2.1.6. kişisel veya mesleki ilgi alanlarınız, doğum tarihiniz, medeni haliniz, demografik bilgileriniz ve ürünlerimiz ile ilgili deneyimleriniz ve iletişim tercihleriniz ile ilgili bilgiler;

2.1.7. fotoğraflar, yorumlar ve sunduğunuz diğer içerikler;

2.1.8. iletişime geçmemizi isteyeceğiniz arkadaşlarınız ve diğer kişiler ile ilgili sunduğunuz iletişim bilgileri; ve

2.1.9. üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından elde edebileceğimiz bilgiler.

2.2. İnternet Sitesi ile etkileşiminiz esnasında izlediğimiz trafik verileri, konum verileri, IP adresleri, tarayıcı bilgileri, oturum verileri, tercihler, ayarlar, webloglar ve diğer iletişim verileri gibi, İnternet Sitesi’ni ziyaretinize ait bilgiler de dahil olmak üzere, metaveriler topluyoruz. 

3. Hangi şartlarda kişisel verilerinizi işlemekteyiz?

3.1. Kişisel verilerinizi, önceden belirtilmiş olan veya verilerinizin toplandığı esnada açıkça anlaşılabilir olan amaçlar dahilinde ve aşağıdaki şartlarda işlemekteyiz:

3.1.1. kutucuğu işaretleyerek kabul etmiş olduğunuz şartlar; veya

3.1.2. yürürlükte bulunan kanunların gerekli kıldığı durumlarda, örneğin finansal raporlama ile ilgili verilere ilişkin veri saklama gerekliliklerine uymak için; veya

3.1.3. sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde; örneğin ürün sipariş etmeniz durumunda; veya

3.1.4. aşağıda sayılanlar dahil olmak üzere diğer meşru menfaatimizin bulunduğu durumlarda:

 • pazar bilgisi toplamak, ürünleri ve hizmetleri tanıtmak, sizinle iletişime geçmek ve kişiye özel teklifler sunmak;
 • ürünlerimizi veya hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek;
 • müşteri, alıcı, satıcı/tedarikçi ve diğer ilişkileri yönetmek, iç paydaşlar ile bilgileri paylaşmak, güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymak ve kaynakları ve bütçeyi planlamak ve tahsis etmek;
 • şirketin idari yapısının, sistemlerinin, ağlarının, altyapısının, bilgisayarlarının, bilgilerinin, fikri mülkiyet haklarının ve diğer haklarının istenmeyen güvenlik ihlalleri, yetkisiz erişim, ifşa ile bilgi erişimleri, veri ve sistem ihlalleri, bilgisayar korsanlığı, endüstri casusluğu ve siber saldırılara karşı izlenmesi, bunların tespit edilmesi ve korunması; 
 • endüstri standartlarını korumak ve geliştirmek; olumsuz veya kötü etkisi olabilecek olan bireyler veya endişeler ile ilgili bilgileri paylaşmak ve en iyi endüstri uygulamalarını izlemek; veya
 • endüstri standartları, düzenleyici kurumların gereklilikleri ve dolandırıcılık ile kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili diğer gerekliliklere uymak.
4. Hangi amaçlar için kişisel verilerinizi işlemekteyiz?

4.1. Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

4.1.1. Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, tercihleriniz gibi bilgilerinizi sunarak bir iletişim formu doldurmanız durumunda; verilerinizi, sorularınızı yanıtlamak, size bilgi göndermek veya bizden istediğiniz diğer görevleri ifa etmek için kullanmaktayız.

4.1.2. Bir hesap oluşturmanız durumunda; kayıt olmanıza ve hesabınızı yönetmenize imkan tanımak amacıyla bu hesabı açmak için gerekli olan verileri; örneğin, adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, şifrenizi, profil resminizi, üçüncü taraf hesap verilerinizi (örneğin Facebook hesabınızı kullanarak kayıt olmanız halinde) ve benzeri verileri işlemekteyiz.

4.1.3. İnteraktif özelliklerimizi kullanmanız durumunda; verileri, size bu özellikleri kullanmanıza ve kullanımlarını yönetmenize imkan tanımak için bu özelliklerin kullanılması için gerekli olan verileri; örneğin, adınızın ve e-posta adresinizin sıralamada yer almasını ve katıldığınız çevrimiçi oyun ile ilgili güncel bilgiler göndermek için işlemekteyiz.  

4.1.4. Mevcut bir müşteri olmanız durumunda; size, örneğin adınız ve posta adresinizi kullanarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında reklam gönderebiliriz.

4.1.5. Bize e-posta adresinizi ve adınızı sunarak haber bültenimiz gibi hizmetlere abone olmanız durumunda, bu verileri, size haber bültenimizi göndermek için kullanmaktayız.

4.1.6. Herhangi bir pazarlama promosyonuna katılmanız durumunda; sizden ihtiyaç duyduğumuz verileri, katılımınıza imkan tanımak için, örneğin, herhangi bir etkinliğe davetinizi yönetmek veya herhangi bir yarışmanın kazananını belirlemek ve kazanan ile iletişime geçmek için kullanmaktayız.

4.1.7. Herhangi bir ürün, materyal veya hizmet sipariş etmeniz durumunda; siparişinizi yerine getirmek için gerekli olan verileri, örneğin, siparişinizi teyit etmek, ödemenizi almak, kredi notunuzu kontrol etmek, sipariş edilen ürünleri göndermek ve teslimat amacıyla sizinle iletişime geçmek için, adınız, telefon numaranız, teslimat adresiniz, kredi kartı bilgileriniz, e-posta adresiniz gibi verileri işlemekteyiz.  

4.1.8. Herhangi bir sorumuzu yanıtlamanız ve bize, adınız, yaşınız, mesleğiniz gibi kişisel verileri sunmanız durumunda; bu verileri, sorgulama sonuçlarını analiz etmek ve bunlardan sonuç çıkarmak için kullanmaktayız.

4.1.9. İstenildiğinde pazarlama bilgileri almaya rıza gösterirseniz, verilerinizi, reklam amaçlı materyaller ve diğer bildirimleri göndermek, sizinle iletişime geçmek ve sizin özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler, programlar, teklifler, anketler, pazar araştırmalarına katılımınızı yönetmek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi sunabilmek, İnternet Sitesi'ni kullanımınızı, pazarlama deneyiminizi ve bildirimleri, tercihlerinize ve şartlarımıza göre kişiselleştirmek için kullanmaktayız.

4.1.10. Üçüncü taraf sosyal ağlar üzerinden bizimle etkileşime geçerseniz, bu ağlar üzerinden sizinle gerçekleştirdiğimiz söz konusu etkileşime ilişkin verileri işlemekteyiz (üçüncü taraf sosyal ağ üzerinden sizinle etkileşimimiz, bahse konu ağın gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olacaktır).

4.1.11. Kişisel verilerinizi ayrıca, yürürlükte bulunan hukuki yükümlülükler, Kullanım Şartlarımız, ilgili endüstri standartları, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler ve politikalarımıza uymak ve bunları uygulayabilmek için işlemekteyiz.

4.2. Kişisel verilerinizi, iletişim ve pazarlama çabalarımızı sizin için mümkün olduğunca ilgili ve yararlı kılmak için kişiselleştirerek (profil oluşturma) marka deneyiminizi geliştirmeye imkan tanıyan bir merkezi sistemde işleyebiliriz. Bunun için, kişisel verilerinizi, bizimle veya üçüncü taraflar ile etkileşiminizden elde edilen veriler ile birlikte işleyebilir, bunlarla eşleştirebilir ve zenginleştirebiliriz. Örneğin, bizimle, yaşınızı, gelirinizi, hobilerinizi ve seyahat faaliyetlerinizi paylaşırsanız, biz de bu verileri ilgi alanlarınıza özellikle uyduğunu düşündüğümüz teklifler, davetler ve promosyonlar ile iletişime geçmek için satın alma davranışlarınıza ve sizden edindiğimiz diğer bilgilere yansıtabiliriz.

4.3. Sizden topladığımız metaverileri, İnternet Sitesi'ni iyileştirmek, trafik modelini ve İnternet Sitesi kullanımını, hedeflenmiş pazarlama için analiz etmek, istatistiki ve demografik bilgileri geliştirmek ve analiz etmek ve internet ortamındaki varlığımızı ve pazarlama faaliyetlerimizi optimum hale getirmek için işlemekteyiz.

5. Kişisel verilerinizi kimlere açıklıyoruz ve aktarıyoruz?  

5.1. Kişisel verilerinizi, verileri kendileri veya kendi kontrolleri altında (veri sorumlusu sıfatıyla) kullanmaları için aşağıda belirtilen alıcılara veya alıcı grupları ile paylaşabiliriz:

5.1.1. Ana şirketimiz The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, İsviçre (“Swatch Group”);

5.1.2. Kişisel verilerinizi topladığımız esnada belirtilen markamızın temsil edildiği ülkelerde bulunan Swatch Group bünyesindeki iştiraklerimiz.

5.2. Kişisel verilerinizi, sözleşme ile kişisel verilerinizi işlerken yeterli düzeyde veri koruması sağlamakla yükümlü kılınan ve bizim adımıza ve/veya iş ortağı (veri işleyen) olarak hareket eden aşağıdaki alıcı veya alıcı grupları ile yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı kapsamında (örneğin, siparişlerin yerine getirilmesi, paketlerin teslim edilmesi, kredi kartı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetinin sunulması, posta ve e-posta gönderilmesi, verilerin saklanması ve işlenmesi, internet sitelerinin barındırılması, müşteri listelerinden mükerrer verilerin çıkarılması, verilerin analiz edilmesi, pazarlama desteği sunulması, müşteri memnuniyet araştırması yapılması, kişiye özel reklam sunulması gibi) paylaşabiliriz:

5.2.1. Swatch Group;

5.2.2. İsviçre’deki veri işleme merkezimiz;

5.2.3. Swatch Group bünyesindeki iştiraklerimiz;

5.2.4. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız.

5.3. Kişisel verilerinizi, Rado veya varlıklarının önemli bir miktarının üçüncü bir kişi tarafından devralınması durumunda, devralan şirkete açıklayabiliriz. Böyle bir durumda, müşteriler ile ilgili saklanan kişisel veriler, devredilen varlıklar arasında sayılacaktır.

5.4. Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya kullanım şartlarımız ve diğer sözleşmeleri icraya koymak veya uygulamak veya Rado veya Swatch Group’un herhangi bir üyesinin veya müşterilerimizin veya diğer kişilerin hak, mülkiyet veya güvenliğini korumak için açıklayabiliriz. Bu, verilerin dolandırıcılığı önleme ve kredi riskini düşürme amaçları kapsamında diğer şirket ve kuruluşlar ile paylaşılmasını da içermektedir.  

5.5. Kişisel verilerinizi; Avrupa Komisyonu veya İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu gibi, ilgili düzenleyici kurumlar tarafından yeterli veri koruma düzeyi sunduğu düşünülmeyen ülkeler de dahil olmak üzere, yurtdışına aktarabiliriz. Böyle bir durumda, alıcıların ilgili düzenleyici kurumlar tarafından onaylanan ilgili standartlar uyarınca bağlayıcı sözleşmeye dayalı yükümlülüklere uymasını sağlayarak veya ilgili düzenleyici kurumlar tarafından onaylanan, öz belgelendirme gibi, diğer tedbirlere dayanarak, kişisel verilerinizin yeterli olarak korunmasını temin etmekteyiz. Yürürlükte olan sözleşmeden kaynaklanan veya diğer tedbirlerin bir kopyası için bizimle iletişime geçebilirsiniz (Bkz. Bölüm 9).

5.6. Bu İnternet Sitesi, ortak ağımız, reklamcılarımız ve iştiraklerimizin internet sitelerine bağlantı içerebilir. Bu internet sitelerine yapılan bağlantıları takip etmeniz halinde, bu internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik politikaları olduğuna ve bu politikalar ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmediğimize dikkatinizi çekmek isteriz. Bu internet sitelerine herhangi bir kişisel veri sunmadan önce, lütfen ilgili politikaları inceleyiniz.

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile işlemekteyiz?

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki belirtilen süreler boyunca işlemekteyiz:

 • ileride kişisel verilerinizi işlememize dair onayınızı geri aldığınız tarihe kadar, örneğin, haber bülteni üyeliğinizi iptal ettiğiniz veya hesabınızı sildiğiniz tarihe kadar;
 • bir katalog sipariş etmek, soru sormak, bilgi talep etmek, randevu veya rezervasyon yapmak gibi amaçlarla için bizimle iletişime geçmenizden sonra, talebinizin tatmin edici bir şekilde yerine getirildiğinden emin olana kadar; ancak başka bir gerekçeye dayanmamız, aksi yönde tarafınızı bilgilendirmiş olmamız veya sizin daha uzun bir süre ile verilerinizi tutmamız yönünde rıza göstermiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, bu süre sizinle gerçekleştirdiğimiz son iletişimden itibaren on iki (12) aydan daha uzun olmayacaktır;  
 • gerçekleştirdiğiniz bir satın alma ile veya bir müşteri hizmeti işlemi ile bağlantılı olarak, başka bir gerekçeye dayanmamız, aksi yönde tarafınızı bilgilendirmiş olmamız veya sizin daha uzun bir süre ile verilerinizi tutmamız yönünde rıza göstermiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, işlemin tamamlanması için geçen süreye ek olarak en az garanti süresinin sonuna kadar (garanti süresini sizin lehinize uzatabiliriz);  
 • başka bir gerekçeye dayanmamız, aksi yönde tarafınızı bilgilendirmiş olmamız veya sizin daha uzun bir süre ile verilerinizi tutmamız yönünde rıza göstermiş olduğunuz haller hariç olmak üzere, iş ortağımız olarak kaldığınız süreye ek olarak on yıl boyunca;
 • muhasebe veya vergi kanunları ve yönetmelikleri gibi yürürlükte bulunan yasal veri saklama yükümlülükler de dahil olmak üzere kanunların gerektirdiği süreler boyunca.
7.  Ne zaman kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız?

Bizimle bir sözleşme imzalamak istediğinizde, örneğin, ürün veya hizmet sipariş ettiğinizde, sizden bu sözleşmenin yapılabilmesi için gerekli olan birtakım kişisel verileri edinmemiz gerekmektedir. Bunlar, örneğin, adınız, teslimat adresiniz, ikamet adresiniz, ödeme bilgileriniz veya iletişim bilgilerinizi kapsamaktadır. Bizimle söz konusu gerekli bilgileri paylaşmamanız halinde, sizinle bu sözleşmeyi akdedemeyebiliriz.

8.  Haklarınız nelerdir?

8.1. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinize erişim veya kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini talep etme;
 • Özellikle kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz etmek de dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme; ve
 • Size veya yetkilendirdiğiniz herhangi bir kişiye veya şirkete kişisel verilerinizin dijital bir dosyasını sunmamızı talep etme (veri taşınabilirliği).

8.2. Belirtilen amaçlar ile kişisel verilerinizi işlememize ilişkin rızanızı herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz.

8.3. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, aşağıda belirtilen yollardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8.4.  Ayrıca, yetkili kurumlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

9. Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Herhangi bir soru veya haklarınızı kullanmak için, aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Posta adresi: Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, İsviçre

Telefon numarası: +41 (0)32 655 6111

E-posta adresi: contact@rado.com

Avrupa Birliği’ndeki temsilcilerimizin veya Veri Koruma Görevlilerimiz'in iletişim bilgileri için, lütfen AB Temsilci Listesi ne bakınız.