Informacja na temat plików cookie

1. O niniejszej informacji dotyczącej plików cookie, pikseli i wtyczek serwisów społecznościowych

1.1 Niniejsza informacja dotyczy plików cookie, pikseli i wtyczek serwisów społecznościowych („Informacja na temat plików cookie”) firmy Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Szwajcaria (zwanej dalej „Rado”, „marką Rado”, „nami”, „nam”, „nas”). Radio jest administratorem danych dla celów niniejszej informacji dotyczącej plików cookie.

1.2 Niniejsza informacja na temat plików cookie zawiera informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie, pikseli i wtyczek społecznościowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tej witryny internetowej i interakcjami z nią lub jakąkolwiek inną formą obecności w sieci, którą zarządzamy, w tym bez ograniczeń, naszą obecnością w mediach społecznościowych i naszych aplikacjach (zwanych łącznie „Witryną internetową”). Informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych w związku z korzystaniem z tej Witryny internetowej i interakcjami z nią można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

1.3 O wszystkich zmianach w Informacji na temat plików cookie informujemy w naszej Witrynie internetowej lub wiadomościach e-mail przesyłanych do Użytkownika.

1.4 Obecnie obowiązuje Informacja na temat plików cookie z datą 25.05.2018.

2. Co to są pliki cookie, z jakich plików cookie korzystamy i jak można wycofać zgodę?

2.1 Plik cookie to niewielka porcja danych przesyłana przez witrynę internetową i przechowywana na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez przeglądarkę internetową użytkownika podczas przeglądania witryny. Pliki cookie zostały przygotowane tak, aby stanowiły niezawodny mechanizm zapamiętywania przez witryny internetowe informacji statystycznych (np. elementów dodanych do koszyka) lub rejestrowania aktywności użytkownika podczas przeglądania stron (w tym klikania poszczególnych przycisków, logowania się lub rejestrowania, które strony użytkownik odwiedził w przeszłości). Można je również wykorzystać do zapamiętania dowolnych informacji, jakie użytkownik wprowadził wcześniej w polach formularza, takich jak imiona i nazwiska, adresy, hasła i numery kart kredytowych.

2.2 Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, także i my stosujemy pliki cookie. Różne pliki cookie służą różnym celom, lecz mają także różne terminy ważności. Termin ważności pliku cookie określa, jak długo plik cookie pozostaje na komputerze, zanim się samoczynnie nie usunie.

2.3 Przeglądarki internetowe mogą automatycznie akceptować lub odrzucać pliki cookie, ale umożliwiają zmianę tych ustawień. W menu pomocy większości przeglądarek można znaleźć informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie, w jaki sposób przeglądarka ma powiadamiać użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak wyłączyć wszystkie pliki cookie. Użytkownik może także wyłączyć lub usunąć uprzednio zaakceptowane pliki cookie. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w poniższych przeglądarkach, należy skorzystać z zamieszczonego łącza:

2.4 Ponadto możemy oferować użytkownikom możliwość bezpośredniego zarządzania korzystaniem z niektórych kategorii plików cookie w tej Witrynie internetowej, z dokonaniem odpowiednich wyborów, poprzez wprowadzenie:

 • banera z informacjami o plikach cookie przy pierwszej wizycie, umożliwiającego zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie;
 • łącza do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego dotyczącej zarządzania plikami cookie używanymi w tej Witrynie internetowej, umożliwiającej zarządzanie tymi kategoriami plików cookie;
 • podstrony dotyczącej zarządzania plikami cookie używanymi w tej Witrynie internetowej, umożliwiającej zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie;
 • opcji interaktywnych, na przykład przycisków, wbudowanych w niniejszą Informację na temat plików cookie, które umożliwiają zarządzanie niektórymi kategoriami plików cookie.

2.5 Użytkownik może, poza opcjami podanymi powyżej, skorzystać również z następujących witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, aby zrezygnować z reklamowych plików cookie:

2.6 W celu dalszej identyfikacji, zarządzania i śledzenia aktywnych plików cookie w Witrynie internetowej Użytkownik może zainstalować aplikację do śledzenia plików cookie, na przykład dodatek Ghostery.

2.7 W tej Witrynie internetowej możemy używać następujących plików cookie, kategorii plików cookie i innych technologii, lecz nie oprogramowania szpiegującego, we wskazanych celach i, jeśli ma to zastosowanie, wdrożonych przez wskazanych partnerów lub z ich pomocą:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do działania Witryny internetowej oraz do świadczenia usług, o które prosi użytkownik. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do zabezpieczonych części Witryny internetowej.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie preferencji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region) i oferowanie dzięki temu ulepszonych i spersonalizowanych funkcji podczas wizyt użytkownika w Witrynie internetowej.
 • Analityczne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam na zbieranie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z Witryny internetowej, na przykład w celu zliczania odwiedzających i sprawdzania, jak użytkownicy poruszają się po Witrynie internetowej. Rejestrują one wizyty Użytkownika w Witrynie internetowej, odwiedzone strony i łącza. Te pliki cookie nie zbierają informacji identyfikujących Użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomagają nam one ulepszyć sposób działania Witryny internetowej.
  • Możemy wykorzystywać Google Analytics, usługę oferowaną przez Google, Inc. („Google”), do analizy sposobu wykorzystania Witryny przez Użytkownika. Informacje generowane przez Google Analytics podlegają zasadom Google dotyczącym prywatności i plików cookie i będą przekazywane oraz przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przed przesłaniem zostaną zanonimizowane przez usunięcie ostatniego oktetu adresu IP Użytkownika. Następnie Google przetworzy je w naszym imieniu w celu oceny korzystania z Witryny internetowej, sporządzenia raportów dotyczących aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Google nie powiąże adresu IP Użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google. Należy jednak pamiętać, że jeśli Użytkownik zezwolił Google na powiązanie historii przeglądania witryn internetowych i aplikacji z jego kontem Google, a także udzielił Google zgody na wykorzystanie informacji z jego konta Google do personalizacji reklam, Google może połączyć analityczne pliki cookie oraz informacje zebrane przy ich użyciu z informacjami z jego konta Google. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej Witryny internetowej. Użytkownik może ponadto zrezygnować z rejestrowania jego danych dotyczących korzystania (w tym adresu IP) i ich przetwarzania poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku w obecnie wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystania danych Użytkownika przez Google można znaleźć w witrynie internetowej Google. Pliki cookie Google Analytics wykorzystywane w tej Witrynie internetowej to:
   • _ga: ten plik cookie zawiera unikatową wartość pozwalającą na odróżnianie odwiedzających witryny i jest ważny przez 2 lata;
   • _gid: ten plik cookie zawiera unikatową wartość pozwalającą na odróżnianie odwiedzających witryny i jest ważny przez 24 godziny;
   • _gat: ten plik cookie jest używany do blokowania żądań użytkowników przesyłanych do serwera i jest ważny przez 10 minut;
  • W przypadku użytkowników odwiedzających naszą Witrynę internetową z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) możemy korzystać z usługi Site Monitor świadczonej przez Miaozhen Ltd., Pekin, ChRL, („Miaozhen”) zamiast Google Analytics, w tych samych celach i przy tych samych ograniczeniach, ale z serwerami znajdującymi się w ChRL. Aby zrezygnować z używania usługi w przeglądarce, należy odwiedzić witrynę zarządzającą rezygnacją firmy Miaozhen.
  • Możemy także wykorzystywać usługę Yandex Metrica, świadczoną przez spółkę YANDEX LLC, Rosja („Yandex”), do celów związanych z użytkowaniem Witryny internetowej. Informacje generowane przez Yandex Metrica podlegają zasadom Yandex dotyczącym prywatności i będą przekazywane oraz przechowywane przez Yandex na serwerach w Rosji, Holandii lub Finlandii zgodnie z ustawodawstwem. Przed przesłaniem zostaną zanonimizowane przez usunięcie części adresu IP Użytkownika. Następnie Yandex przetworzy je w naszym imieniu w celu oceny korzystania z Witryny, sporządzenia raportów dotyczących aktywności w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Yandex nie powiąże adresu IP Użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Yandex. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej Witryny internetowej. Użytkownik może ponadto zrezygnować z rejestrowania jego danych dotyczących korzystania (w tym adresu IP) i ich przetwarzania poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku w obecnie wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystania danych Użytkownika przez Yandex można znaleźć w witrynie internetowej Yandex.
 • Pliki cookie gromadzone przez media społecznościowe. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie treści z Witryny internetowej na platformach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram). Nie kontrolujemy tych plików cookie, gdyż są one konfigurowane przez same platformy społecznościowe. Zachęcamy do zapoznania się z punktem 3 poniżej, gdzie opisano piksele i wtyczki społecznościowe; można tam znaleźć więcej informacji na temat tego, jak pliki cookie są wykorzystywane z wtyczkami społecznościowymi.   
 • Reklamowe pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam wyświetlać użytkownikom w witrynach internetowych innych podmiotów reklamy dostosowane precyzyjnie do zainteresowań użytkowników związanych z naszymi produktami i usługami, wyrażonych podczas wizyty w naszej Witrynie internetowej. Te pliki cookie nie gromadzą danych identyfikujących Użytkownika. Wszystkie dane są anonimowe.
  • W naszej Witrynie możemy podejmować działania reklamowe oparte na zainteresowaniach, a także stosować takie technologie, jak retargeting czy remarketing, oferowane przez podmioty zewnętrzne (Usługodawców zewnętrznych), jak:
  • w celach związanych z analizowaniem poruszania się Użytkownika po Witrynie internetowej. Wykorzystując te dane, jesteśmy w stanie wyświetlać Użytkownikowi spersonalizowane reklamy. W tym celu przechowujemy na komputerze Użytkownika pliki cookie. Podczas wizyty Użytkownika w Witrynie internetowej Usługodawcy zewnętrzni oraz marka Rado zbierają wyłącznie dane zanonimizowane, bez danych spersonalizowanych. Wykorzystywanie takich technologii jest w pełni zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dzięki takim danym możemy np. wyświetlać Użytkownikowi reklamy w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, spersonalizowane w oparciu o zainteresowanie Użytkownika naszymi produktami, np. jeśli więc Użytkownik odwiedzi naszą Witrynę internetową i wykaże zainteresowanie określoną serią produktów, technologie te mogą później umożliwić wyświetlenie mu dalszych informacji w postaci reklam podczas odwiedzin w innej witrynie internetowej. Celem stosowania tych technologii jest jak najlepsze dostosowanie dostępnych informacji do zainteresowań Użytkownika i zapewnienie jak najlepszych doświadczeń związanych z dostarczeniem informacji użytkownikom internetu. Użytkownik może jednak dostosować ustawienia swojej przeglądarki, by nie przechowywała plików cookie i usuwać już zapisane pliki cookie. Poniżej zamieszczamy łącza do funkcji rezygnacji oferowanych przez Usługodawców zewnętrznych:
  • Anonimowe dane uzyskane wskutek korzystania z Google Analytics Advertising Features mogą być wykorzystywane w celach związanych z tworzeniem raportów na temat demografii i zainteresowań, jak również wrażeń związanych z korzystaniem z sieci.

2.8. Cookie List

Cookie settings

3. Co to są piksele i wtyczki serwisów społecznościowych, z których z nich korzystamy i czy można z nich zrezygnować?

W naszej Witrynie internetowej korzystamy również z innych technologii, które pozwalają nam i Usługodawcom zewnętrznym oferować bardziej spersonalizowane i zaangażowane wrażenia internetowe, np. poprzez oferowanie Użytkownikowi w kanałach mediów społecznościowych bardziej trafnych reklam lub poprzez umożliwienie im dzielenia się wrażeniami z naszej Witryny internetowej w mediach społecznościowych. Korzystamy więc z następujących technologii:

 • Piksele Facebooka. Piksele Facebooka to niewielkie fragmenty kodu i prawie niewidoczne „punkty” rozmiaru piksela umieszczone w naszej Witrynie internetowej, które tworzą powiązanie między odwiedzinami Użytkownika w naszej Witrynie internetowej a Facebookiem. Gdy piksel jest pobierany, Facebook umieszcza na komputerze Użytkownika tzw. plik cookie „fr”, który pomaga Facebookowi w wyświetlaniu bardziej spersonalizowanych reklam, lecz także w pomiarze efektywności i doskonaleniu reklam. Ten plik cookie ma ważność 90 dni. Więcej informacji na temat plików cookie Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Należy pamiętać, że po umieszczeniu pliku cookie „fr” Facebook jest w stanie śledzić zachowania Użytkownika podczas przeglądania innych witryn internetowych, które umieściły piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.
 • Wtyczki społecznościowe. Wtyczki społecznościowe to niewielkie fragmenty kodu, które tworzą powiązanie między odwiedzinami Użytkownika w naszej Witrynie internetowej a platformą społecznościową Usługodawcy zewnętrznego. Wtyczki społecznościowe informują Usługodawców zewnętrznych, że Użytkownik odwiedził naszą Witrynę internetową i mogą umożliwić Usługodawcy zewnętrznemu otrzymanie plików cookie umieszczonych przedtem na komputerze Użytkownika. Używamy wtyczek społecznościowych następujących Usługodawców zewnętrznych:
 • Facebook (https://developers.facebook.com/docs/plugins)
 • Twitter (https://dev.twitter.com/web/overview)
 • LinkedIn (https://developer.linkedin.com/plugins)
 • Pinterest (https://help.pinterest.com/pl/article/save-pins-with-the-pinterest-browser-button#We)   
 • Google (https://developers.google.com/+/web/)
 • VK (https://vk.com/dev/widgets_for_sites)
 • Weibo (http://open.weibo.com/widgets)   

Więcej informacji na temat wtyczek każdego z tych Usługodawców zewnętrznych można uzyskać, klikając adresy URL obok ich nazw. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak działają te wtyczki społecznościowe, jakie dane są przez nie gromadzone ani jak postępuje z tymi informacjami Usługodawca zewnętrzny. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Usługodawcy zewnętrzni wykorzystują dane osobowe Użytkownika zebrane za pośrednictwem ich wtyczek społecznościowych, należy zapoznać się z ich zasadami prywatności.

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy zgromadzone dane?

Prosimy Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji na temat plików cookie, z wyjątkiem bezwzględnie niezbędnych plików cookie i funkcjonalnych plików cookie.

5. Jak długo przetwarzamy zebrane dane?

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są potrzebne do osiągnięcia celów opisanych powyżej lub do chwili, gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie, chyba że firma Rado lub inne podmioty zewnętrzne mają nadrzędny interes dalszej identyfikacji danych osobowych Użytkownika lub gdy istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia nam rezygnację z identyfikacji.

6. Kto ma dostęp do zebranych danych?

6.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wykorzystywanie przez nas analitycznych i społecznościowych plików cookie może oznaczać, że Usługodawcy zewnętrzni, do których należą te pliki cookie, mogą uzyskać pewne informacje o Użytkowniku i jego zachowaniu podczas przeglądania witryn internetowych. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez tych Usługodawców zewnętrznych można znaleźć w informacjach oferowanych przez te podmioty.

6.2 Korzystamy z usług takich Usługodawców zewnętrznych, jak firmy hostingowe, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w naszym imieniu oraz umożliwienia mu korzystania z Witryny internetowej.   

7. Komu ujawniamy i przekazujemy zebrane dane?

Aby wykorzystywać pliki cookie i inne technologie w celach objaśnionych powyżej, z udziałem lub z pomocą wymienionych powyżej partnerów, możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów trzecich, w tym do krajów, które nie są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez odpowiednie organy regulacyjne, na przykład do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską lub szwajcarskiego komisarza federalnego ds. ochrony i informacji danych osobowych za zapewniające taki poziom. W takim przypadku zapewniamy odpowiednią lub wystarczającą ochronę danych osobowych Użytkownika poprzez przestrzeganie przez odbiorców wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi normami zatwierdzonymi przez odpowiednie organy regulacyjne lub poprzez wykorzystywanie metod ochrony, takich jak certyfikacja własna, zatwierdzonych przez odpowiednie organy regulacyjne. Użytkownik może uzyskać egzemplarz informacji dotyczących stosowanych postanowień umownych i metod ochrony, kontaktując się z firmą Rado (zob. punkt 9 poniżej).

8. Jakie są prawa Użytkownika?

8.1 Użytkownik ma prawo:

 • żądać od nas dostępu do przetwarzanych przez nas swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia;
 • żądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności sprzeciwiania się wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • żądać od nas dostarczenia Użytkownikowi lub wyznaczonej przez niego osobie fizycznej lub podmiotowi cyfrowego pliku zawierającego przetwarzane przez nas dane (prawo do przenoszenia danych).

8.2 Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę umożliwiającą nam przetwarzanie jego danych osobowych w wyżej określonych celach.

8.3 Aby skorzystać z przysługujących mu praw, Użytkownik może kontaktować się z nami zgodnie z informacjami poniżej.

8.4 Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie ochrony danych w swojej jurysdykcji.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • Adres pocztowy: Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Szwajcaria
 • Numer telefonu: +41 (0)32 655 6111
 • Adres e-mail: contact@rado.com
 • Nazwiska i dane kontaktowe odpowiednio naszych przedstawicieli lub inspektorów ochrony danych w Unii Europejskiej znajdują się na liście przedstawicieli UE.