Polityka prywatności

1. Informacje o Polityce prywatności

1.1 Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy spółki Rado Watch Co. Ltd. z siedzibą pod adresem Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Switzerland („Rado”, „marka Rado”, „my”, „nam, „nas”, „nasz”). Marka Radio jest administratorem danych dla celów niniejszej Polityki.

1.2 Niniejsza Polityka oraz obowiązujące Warunki użytkowania określają zasady, na podstawie których będziemy przetwarzać wszystkie dane osobowe otrzymane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tej witryny internetowej i interakcjami z nią lub jakąkolwiek inną formą obecności w sieci, którą zarządzamy, w tym z naszą obecnością w mediach społecznościowych i naszych aplikacjach (zwanych łącznie „Witryną internetową”). Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie, pikseli i wtyczek serwisów społecznościowych znaleźć można w Informacji dotyczącej plików cookie, pikseli i wtyczek serwisów społecznościowych.

1.3 O wszystkich zmianach w niniejszej Polityce informujemy w naszej Witrynie internetowej lub wiadomościach e-mail przesyłanych do Użytkownika.

1.4 Obecnie obowiązująca Polityka została opublikowana 25.05.2018 r.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

2.1 Gromadzimy dane osobowe, które Użytkownik podaje na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, utworzenie konta, korzystanie z funkcji interaktywnych, subskrypcję usługi, udział w promocji marketingowej, zamówienie produktu lub usługi, prośbę o informacje lub materiały albo wypełnienie ankiety. Dane osobowe to między innymi:

2.1.1 dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inny numer telefonu);

2.1.2 dane dotyczące zakupu i transakcji;

2.1.3 informacje dotyczące płatności (takie jak numer karty płatniczej, data ważności, numer autoryzacyjny lub kod bezpieczeństwa, adres dostawy i adres rozliczeniowy);

2.1.4 informacje uzyskiwane w ramach obsługi klienta (takie jak pytania do obsługi klienta, komentarze i historia napraw);

2.1.5 nazwa użytkownika i hasło;

2.1.6 informacje dotyczące zainteresowań osobistych lub zawodowych, data urodzenia, stan cywilny, dane demograficzne, doświadczenia związane z naszymi produktami i preferencje dotyczące kontaktu;

2.1.7 zdjęcia, komentarze i inne zawartości przesyłane przez Użytkownika;

2.1.8 podane przez Użytkownika informacje kontaktowe jego znajomych albo innych osób, z którymi mamy się skontaktować; oraz

2.1.9 informacje, które możemy otrzymać od usługodawców zewnętrznych.

2.2 Gromadzimy metadane, na przykład szczegóły wizyt Użytkownika w Witrynie internetowej, takie jak dane dotyczące ruchu, dane lokalizacyjne, adres IP, dane przeglądarki, dane sesji, preferencje, ustawienia, dzienniki sieciowe i inne dane komunikacyjne, które monitorujemy podczas interakcji Użytkownika z Witryną internetową.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

3.1 Przetwarzamy dane osobowe w celach określonych lub oczywistych na etapie gromadzenia,

3.1.1 na co Użytkownik wyraził zgodę, na przykład poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; lub

3.1.2 do czego jesteśmy zobowiązani obowiązującymi przepisami prawa, na przykład po to, by zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi przechowywania danych w kontekście danych koniecznych do sporządzania sprawozdań finansowych; lub

3.1.3 co jest konieczne do realizacji umowy, na przykład w przypadku, gdy Użytkownik składa zamówienie; lub

3.1.4 co do których opieramy się na innych zgodnych z prawem interesach, wśród których leżą:

 • gromadzenie informacji rynkowych, promowanie produktów i usług, komunikowanie się z Użytkownikiem i dostosowywanie ofert do jego potrzeb;
  dostarczanie i ulepszanie naszych produktów i usług;
 • zarządzanie relacjami z klientami, kontrahentami, dostawcami i innymi podmiotami, dzielenie się informacjami z wewnętrznymi interesariuszami, wdrażanie procedur bezpieczeństwa oraz planowanie i przydzielanie zasobów i budżetu;
 • monitorowanie, wykrywanie i ochrona organizacji, jej systemów, sieci, infrastruktury, komputerów, informacji, własności intelektualnej i innych praw przed niepożądaną ingerencją w bezpieczeństwo, nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem i pozyskiwaniem informacji, naruszaniem bezpieczeństwa danych i systemów, atakami hakerskimi, szpiegostwem przemysłowym i atakami cybernetycznymi;
 • ochrona i opracowywanie standardów branżowych; wymiana informacji o osobach lub sytuacjach, które mogą mieć negatywny lub szkodliwy wpływ; oraz stosowanie najlepszych branżowych praktyk lub
  zachowanie zgodności ze standardami branżowymi, wymogami organów regulacyjnych i innymi wymogami związanymi z zapobieganiem oszustwom i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
4. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

4.1 Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

4.1.1 W przypadku, gdy Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy. podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje itp., wykorzystamy jego dane do odpowiedzi na zadawane przez niego pytania, przesyłania informacji lub wykonywania innych zadań, o które może nas poprosić.

4.1.2 W przypadku, gdy Użytkownik zakłada u nas konto, przetwarzamy dane wymagane do otwarcia tego konta, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło, zdjęcie profilowe, dane konta zewnętrznego (na przykład gdy użytkownik rejestruje się przy użyciu konta na Facebooku) itp. w celu umożliwienia rejestracji i zarządzania kontem.

4.1.3 W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji, przetwarzamy dane potrzebne do korzystania z nich, aby umożliwić zarządzanie ich wykorzystaniem; na przykład przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail, by Użytkownik mógł pojawić się w rankingu i by wysyłać mu nowe informacje dotyczące gry online, w której brał on udział.

4.1.4 W przypadku, gdy Użytkownik jest naszym obecnym klientem, możemy wysyłać mu materiały reklamowe dotyczące naszych produktów i usług, wykorzystując przy tym na przykład jego imię i nazwisko oraz adres pocztowy.

4.1.5 W przypadku, gdy Użytkownik zapisze się do usługi takiej jak nasz newsletter, podając nam swój adres e-mail oraz imię i nazwisko, wykorzystamy te dane do przesłania mu naszego newslettera.

4.1.6 W przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy w promocji marketingowej, wykorzystujemy dane, których podanie jest warunkiem udziału, do zarządzania zaproszeniami na wydarzenia oraz do wyłonienia zwycięzcy konkursu i skontaktowania się z nim.

4.1.7 W przypadku, gdy Użytkownik zamawia produkt, materiał lub usługę, zbieramy i przetwarzamy dane potrzebne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, dane karty kredytowej, adres e-mail itp., na przykład w celu potwierdzenia zamówienia, przetworzenia płatności, sprawdzenia oceny kredytowej, dostarczenia zamówionych produktów oraz kontaktu z Użytkownikiem w sprawie dostawy.

4.1.8 W przypadku, gdy Użytkownik odpowie na nasze pytanie i poda swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek czy zawód, wykorzystujemy te dane do analizy odpowiedzi i do wysunięcia wniosków.

4.1.9 W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, gdy zostanie o to poproszony, wykorzystujemy jego dane, by wysyłać materiały promocyjne i inne komunikaty informujące o wydarzeniach specjalnych, konkursach, loteriach, programach, ofertach, ankietach i badaniach rynkowych i zachęcające do wzięcia w nich udziału, udostępniać reklamy naszych produktów i usług, a także by dostosowywać korzystanie z Witryny internetowej, materiały marketingowe i komunikaty do preferencji Użytkownika oraz naszych warunków.

4.1.10 W przypadku, gdy Użytkownik prowadzi z nami interakcję w zewnętrznych sieciach społecznościowych, przetwarzamy jego dane w celu prowadzenia tych interakcji w tych sieciach (nasza interakcja z Użytkownikiem w zewnętrznej sieci społecznościowej będzie podlegać polityce prywatności i warunkom użytkowania obowiązującym w tej sieci).

4.1.11 Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika również w celu przestrzegania i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych, naszych Warunków użytkowania, odpowiednich standardów branżowych, zobowiązań umownych i naszych polityk.

4.2 Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w scentralizowanym systemie, dzięki czemu możemy poprawić doświadczenia Użytkownika z marką poprzez dostosowywanie naszych działań komunikacyjnych i marketingowych tak, aby były one dla niego jak najbardziej odpowiednie i użyteczne (tworzenie profilu). W tym celu możemy przetwarzać i dopasowywać dane osobowe oraz uzupełniać je o dane otrzymane w wyniku interakcji Użytkownika z nami lub o informacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych. Na przykład jeśli Użytkownik poda nam swój wiek, dochód, hobby lub informacje o podróżach, będziemy mogli porównać te dane z jego zachowaniami zakupowymi i innymi informacjami, które uzyskaliśmy, w celu proponowania ofert, zaproszeń i promocji, które naszym zdaniem szczególnie odpowiadają zainteresowaniom Użytkownika.

4.3 Przetwarzamy metadane, które zbieramy od Użytkownika w celu ulepszenia naszej Witryny internetowej, analizowania wzorców ruchu i wykorzystania Witryny internetowej, prowadzenia marketingu ukierunkowanego, opracowywania i analizowania statystyk i danych demograficznych lub optymalizacji naszej obecności w Internecie oraz działań marketingowych.

5. Komu ujawniamy i przekazujemy dane osobowe?

5.1 Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, a oni będą wykorzystywać je we własnym imieniu i będą nimi administrować (administratorzy):

5.1.1 naszej spółce macierzystej The Swatch Group Ltd z siedzibą pod adresem Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Szwajcaria („Swatch Group”);

5.1.2 naszym jednostkom stowarzyszonym ze Swatch Group w krajach, w których reprezentowana jest nasza marka, jak zaznaczono w momencie gromadzenia danych osobowych.

5.2 Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców działającym w naszym imieniu lub w charakterze partnerów (podmioty przetwarzające), w stopniu koniecznym do wypełnienia ich zobowiązań; odbiorcy ci są umownie zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika (na przykład w celu realizacji zamówień, dostawy przesyłek, przetwarzania płatności kartą kredytową, świadczenia obsługi klienta, przesyłania listów oraz e-maili, przechowywania i przetwarzania danych, hostingu witryn internetowych, usuwania powtarzających się danych z list klientów, analizowania danych, zapewnianiu wsparcia w zakresie marketingu, przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klientów i dostarczania dostosowanych reklam):

5.2.1 Swatch Group;

5.2.2 naszemu centrum przetwarzania danych w Szwajcarii;

5.2.3 naszym jednostkom stowarzyszonym ze Swatch Group;

5.2.4 naszym zewnętrznym usługodawcom.

5.3 Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika nabywcy, jeżeli spółka Rado lub wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, w którym to przypadku przechowywane przez nią dane osobowe jej klientów będą jednym z przekazywanych aktywów.

5.4 Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika w przypadku, gdy będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia tych danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania i innych umów; albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Rado lub któregokolwiek z członków Swatch Group, naszych klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę danych z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

5.5 Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do innych krajów, w tym do krajów, które nie są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez odpowiednie organy regulacyjne, na przykład do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską lub szwajcarskiego komisarza federalnego ds. ochrony i informacji danych osobowych za zapewniające taki poziom. W takim przypadku zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkownika poprzez przestrzeganie przez odbiorców wiążących zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi normami zatwierdzonymi przez odpowiednie organy regulacyjne lub poprzez wykorzystywanie metod ochrony, takich jak certyfikacja własna, zatwierdzonych przez odpowiednie organy regulacyjne. Użytkownik może uzyskać egzemplarz informacji dotyczących stosowanych postanowień umownych i metod ochrony, kontaktując się z firmą Rado (zob. punkt 9 poniżej).

5.6 Witryna internetowa może zawierać łącza do i z witryn sieci naszych partnerów, reklamodawców i jednostek stowarzyszonych. Korzystając z łączy Użytkownik musi pamiętać, że w tych witrynach obowiązują osobne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych polityk. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn należy zapoznać się z obowiązującymi w nich politykami prywatności.

6. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

 • do momentu, aż wycofa on zgodę na dalsze przetwarzanie, na przykład gdy zrezygnuje z subskrypcji newslettera lub usunie swoje konto;
 • do momentu, gdy upewnimy się, że Użytkownik jest usatysfakcjonowany po skontaktowaniu się z nami na przykład w celu zamówienia katalogu, zadania pytania, poproszenia o informacje, umówienia się na spotkanie lub rezerwacji, lecz nie dłużej niż przez 12 (dwanaście) miesięcy od ostatniego kontaktu, chyba że możemy oprzeć się na innym uzasadnieniu, poinformowaliśmy Użytkownika, że dane będą przetwarzane przez inny okres lub Użytkownik zgodził się na dłuższe przechowywanie danych;
 • w związku z dokonanym przez Użytkownika zakupem lub w związku z transakcją za pośrednictwem obsługi klienta do momentu zakończenia transakcji oraz przynajmniej do końca okresu gwarancji, a na korzyść klienta możemy przedłużyć ten czas o okres karencji, chyba że możemy oprzeć się na innym uzasadnieniu, poinformowaliśmy Użytkownika, że dane będą przetwarzane przez inny okres lub Użytkownik zgodził się na dłuższe przechowywanie danych;
 • tak długo, jak Użytkownik pozostanie naszym partnerem biznesowym oraz jeszcze przez dziesięć lat, chyba że możemy oprzeć się na innym uzasadnieniu, poinformowaliśmy Użytkownika, że dane będą przetwarzane przez inny okres lub Użytkownik zgodził się na dłuższe przechowywanie danych;
 • tak długo, jak długo wymagają tego od nas przepisy prawa, np. zobowiązania prawne w zakresie przechowywania oparte na przepisach i regulacjach księgowych lub podatkowych.
7. Kiedy wymagamy podania danych osobowych?

W przypadku, gdy Użytkownik chce zawrzeć z nami umowę, na przykład gdy zamawia produkty lub usługi, musimy uzyskać od niego pewne dane osobowe, które pozwolą nam na zawarcie tej umowy – są to na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, informacje dotyczące płatności lub dane kontaktowe. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się podać wymaganych informacji, możemy nie zawrzeć z nim tej umowy.

8. Jakie są prawa Użytkownika?

8.1 Użytkownik ma prawo:

 • żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia;
 • żądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności sprzeciwić się wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim; oraz
  żądać od nas dostarczenia Użytkownikowi lub wyznaczonej przez niego osobie fizycznej lub podmiotowi cyfrowego pliku zawierającego jego dane osobowe (prawo do przenoszenia danych).

8.2 Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę umożliwiającą nam przetwarzanie jego danych osobowych w wyżej określonych celach.

8.3 Aby skorzystać z przysługujących mu praw, Użytkownik może kontaktować się z nami zgodnie z informacjami poniżej.

8.4 Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do odpowiednich organów.

9. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób:

Adres pocztowy: Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Szwajcaria

Numer telefonu: +41 (0)32 655 6111

Adres e-mail: contact@rado.com

Dane kontaktowe odpowiednio naszych przedstawicieli lub inspektorów ochrony danych w Unii Europejskiej znajdują się na liście przedstawicieli UE.