ออโตเมติก

ออโตเมติก

นาฬิกาเซรามิกรุ่นออโตเมติกของ Rado มีกลไกการเดินเชิงกลที่ผลิตจากสวิส ซึ่งโรเตอร์แบบถ่วงน้ำหนักจะจับพลังงานจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของร่างกายผู้สวมใส่และใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนนาฬิกา เป็นความแยบยลที่เรียบง่าย

สินค้า 1-12 จาก 126

เรียงจากมากไปหาน้อย

สินค้า 1-12 จาก 126

เรียงจากมากไปหาน้อย
 สินค้า

ตัวกรองขั้นสูง