นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1 Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Switzerland, ("Rado", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง นโยบายนี้พร้อมกับข้อกำหนดการใช้งานของเราเป็นพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณใช้งาน ("เว็บไซต์ของเรา") และเป็นสิ่งที่เราใช้อธิบายถึงคุกกี้ที่มีการใช้งาน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีการบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูล โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวิธีที่เราจะปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่เราใช้คุกกี้

2. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

2.1 เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวคุณ:

2.1.1 ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา โดยรวมถึงข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้เมื่อมีการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของเรา การโพสต์เนื้อหาหรือการขอรับบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้เรายังอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าสู่การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่ได้รับการสนับสนุนจากเราหรือเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

2.1.2 หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าวเอาไว้

2.1.3 นอกจากนี้เราอาจขอให้คุณกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ตาม

2.14 รายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิ่งต่อไปนี้คือ ข้อมูลการเข้าใช้ ข้อมูลตำแหน่ง เว็บบล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทรัพยากรที่คุณเข้าถึง โปรดดูส่วนด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา

3. สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอน และจัดเก็บอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์) หรือตำแหน่งอื่นๆ ภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

3.2 ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา เมื่อเราได้มอบ (หรือเมื่อคุณเลือก) รหัสผ่านซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ คุณมีความรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ คุณจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านให้กับคนอื่นๆ

3.3 เป็นที่น่าเสียดายว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริง แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งข้อมูลใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

4.1 เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในทางต่อไปนี้:

4.1.1 เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์จะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ

4.1.2 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอจากเราหรือที่เรารู้สึกว่าคุณอาจจะสนใจ ซึ่งคุณได้ยินยอมให้ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4.1.3 เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราที่เกิดขึ้นจากสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา

4.1.4 เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณลักษณะเชิงโต้ตอบจากการให้บริการของเรา ตามที่คุณได้เลือก

4.1.5 เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา

4.1.6 เพื่อสร้างและจัดการบัญชีส่วนตัวของคุณที่ Rado

4.1.7 เพื่อแจ้งผู้ชนะรางวัลสำหรับการแข่งขันที่จัดขึ้นแบบออนไลน์

4.1.8 เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบของเราที่มีการให้บริการ

4.1.9 เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้บริการของเราอย่างไม่เหมาะสม

4.1.10 เพื่อส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจของคุณที่มีต่อบริการ (ที่ดำเนินการโดย Rado หรือโดยบุคคลที่สามในนามของเรา) ผลิตภัณฑ์ของเรา และประสบการณ์โดยรวมเกี่ยวกับ Rado

4.2 หากคุณเป็นลูกค้าเดิมของเรา เราจะติดต่อคุณเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมล, SMS, แอป) หรือทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับสินค้าที่จำหน่ายให้คุณก่อนหน้านี้

4.3 หากคุณเป็นลูกค้ารายใหม่ และเมื่อเราได้อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณ เรา (หรือบุคคลที่สาม) จะติดต่อหาคุณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์เฉพาะในกรณีที่คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลเท่านั้น

4.4 หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณด้วยวิธีการดังกล่าวหรือส่งรายละเอียดของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางด้านการตลาด โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ (แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ) หรือติดต่อเราผ่านทาง contact@rado.com.

4.5 เราอาจแชร์ข้อมูลสถิติหรือข้อมูลประชากรที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของชุดข้อมูลให้กับพันธมิตรทางด้านการตลาด ผู้โฆษณา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย

4.6 ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณที่ไม่ได้เป็นการระบุตัวตนเป็นรายบุคคล โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมผ่านทาง "ข้อมูลการเข้าใช้" เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเบราเซอร์ และชื่อโดเมนของเว็บไซต์อ้างอิง ในทุกๆ ครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า ข้อมูลนี้จะไม่มีสิ่งใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้; และจะใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่สมจริง โปรดดูส่วนด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ การใช้คุกกี้ของเรา และเมื่อใดที่เราจะขอความยินยอมจากคุณ

5. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

5.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึง บริษัทในเครือ บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเรา และบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

5.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม:

5.2.1 ผู้ที่ช่วยเราในการจัดการเว็บไซต์ (เช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) หรือเพื่อเป็นการให้บริการตามที่คุณเรียกร้อง บุคคลที่สามเหล่านี้ต้องให้การรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับ Rado

5.2.2 ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว

5.2.3 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทของเรา ตัวอย่างเช่น การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การให้บริการลูกค้า การส่งจดหมายและอีเมล การลบข้อมูลซ้ำซ้อนจากรายชื่อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การโฆษณาที่กำหนดเอง และการให้ข้อมูลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายชื่อที่ชำระเงินแล้วและลิงก์) บุคคลที่สามมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ นอกจากนี้บุคคลที่สามจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายปกป้องข้อมูลที่มีการบังคับใช้

5.2.4 หาก Rado หรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือสมาชิกในกลุ่มของเราทั้งหมดถูกซื้อกิจการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถือครองอยู่เกี่ยวกับลูกค้าจะถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะได้รับการถ่ายโอน

5.2.5 หากเรามีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายใดๆ หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ ของเรา; หรือเพื่อปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สิน, หรือความปลอดภัยของ Rado หรือสมาชิกใดๆ ในกลุ่มของเรา, ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

6. สิทธิ์ของคุณ

6.1 คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ดำเนินการกับข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการส่งอีเมลหรือไปรษณีย์ หรือโดยคลิกที่ช่องบนแบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของคุณ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน คุณอาจร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณอาจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไข การบล็อก หรือการลบข้อมูลของคุณ หากต้องการยืนยันสิทธิ์ของคุณและสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี โปรดติดต่อเราที่ Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Switzerland, หรือผ่านทาง contact@rado.com.

6.2 คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้บางอย่าง โปรดดูส่วนด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

6.3 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังและมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้ลงโฆษณา และบริษัทในเครือของเรา หากคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าพวกเขามีนโยบายส่วนบุคคลของตนเองและเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์เหล่านี้

7. คุกกี้และสปายแวร์

7.1 การใช้คุกกี้และสปายแวร์

7.1.1 เราจะไม่ใช้หรือติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้สปายแวร์เพื่อดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

7.1.2 เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเบราว์เซอร์และใช้เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ

7.1.3 เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ เมนูให้ความช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ วิธีการให้เบราเซอร์แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธีการปิดใช้คุกกี้ทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานหรือลบคุกกี้ที่คุณได้ยอมรับก่อนหน้านี้หากต้องการ

7.1.4 เราขอแนะนำให้คุณปล่อยคุกกี้เอาไว้ในสถานะ "เปิดใช้งาน" เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่คุณบนเว็บไซต์ หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างมาก) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้

7.1.5 เราได้ตั้งค่าคุกกี้บางอย่างไว้ในอุปกรณ์ของคุณและขอแนะนำให้คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น คุณยังอาจใช้เว็บไซต์นี้ได้ แต่บางส่วนอาจไม่ทำงานหรืออาจไม่สามารถใช้งานได้

7.2 เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้:

7.2.1 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างมาก คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์และสำหรับคุณ เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามที่คุณต้องการ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ของเราเป็นต้น

7.2.2 คุกกี้ที่ใช้งาน คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอยู่อาศัย ด้วยวิธีการนี้เราจึงสามารถปรับเปลี่ยนการเข้าชมเว็บไซต์ให้เหมาะกับคุณได้

7.2.3 คุกกี้ประสิทธิภาพ คุกกี้ “การวิเคราะห์” เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์ ของผู้เข้าชม เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชม และวิธีที่ผู้เข้าชมสำรวจเว็ปไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณติดตาม คุกกี้เหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณ ข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการระบุชื่อ วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ได้

7.2.3(i) เราพึ่งพา Google Analytics ซึ่งเป็นบริการของ Google, Inc. (“Google”) เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลที่ Google Analytics สร้างขึ้นจะอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของ Google และจะถูกถ่ายโอนและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะถ่ายโอน จะมีการยกเลิกการระบุชื่อโดยการลบตัวเลขแปดหลักสุดท้ายของที่อยู่ IP ของคุณ จากนั้น Google จะดำเนินการในนามของเราเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google เก็บไว้ คุณอาจปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการตั้งค่าเบราเซอร์ให้เหมาะสม; อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถเลือกที่จะไม่เก็บข้อมูลการใช้งานของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) และการประมวลผลข้อมูล โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเว็บเบราเซอร์ปัจจุบันของคุณที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณโดย Google โปรดดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

7.2.3(ii) สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจากจีนแผ่นดินใหญ่ (PRC) เราอาจใช้บริการตรวจสอบเว็บไซต์ (Site Monitor) จาก Miaozhen Ltd., ปักกิ่ง, จีนแผ่นดินใหญ่ แทน Google Analytics, เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกัน เพียงแต่จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายในจีนแผ่นดินใหญ่ (PRC) สำหรับการเลือกใช้บริการตรวจสอบเว็บไซต์ (Site Monitor) ในเบราว์เซอร์ของคุณโปรดไปที่ http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html

7.2.4 คุกกี้สื่อสังคมออนไลน์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter, Instagram) เราไม่มีการควบคุมคุกกี้เหล่านี้เนื่องจากจะมีการกำหนดค่าด้วยตนเองโดยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์  

7.2.5 คุกกี้โฆษณา คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดส่งโฆษณาที่มีการปรับแต่งให้กับคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามตามความสนใจที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ปรากฏให้เห็นในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณ ข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีการระบุชื่อ

7.2.5(i) เรามีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเราเพื่อการโฆษณาที่อิงตามความสนใจ โดยรวมถึงเทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายใหม่หรือรีมาร์เก็ตติ้งโดยบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) อย่างเช่น:

  • Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),
  • DoubleClick, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, http://www.doubleclickbygoogle.com, ("DoubleClick") และ
  • คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการของ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
  • Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)

เพื่อวิเคราะห์การนำทางของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลดังกล่าว เราจึงสามารถเข้าหาคุณด้วยโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ คุกกี้จึงถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือ Rado จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ยกเว้นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เท่านั้น การมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยข้อมูลดังกล่าว เราจึงสามารถเข้าหาคุณได้ด้วยโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจที่คุณมีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น หลังจากที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและแสดงความสนใจในชุดผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ เทคโนโลยีนี้อาจแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังในรูปแบบของโฆษณาเมื่อคุณมีการท่องเว็บไซต์อื่นๆ เป้าหมายเดียวของการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้คือการปรับข้อมูลที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณและทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ให้เก็บคุกกี้ดังกล่าวและเพื่อลบคุกกี้ที่มีอยู่ โปรดค้นหาในฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคัดเลือกออก (opt-out) ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้:

7.2.5(ii) ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างขึ้นโดยใช้คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics อาจใช้สำหรับการรายงานข้อมูลประชากรและการรายงานความสนใจ รวมถึงการรายงานจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงบนเครือข่าย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

8.1 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคลของเราในอนาคตจะมีการโพสต์ลงในหน้านี้ หากเหมาะสม และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

9. ติดต่อ

9.1 หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทาง contact@rado.com.