ออโตเมติก

ออโตเมติก

รุ่นออโตเมติกของนาฬิกา Rado สำหรับผู้หญิงมีกลไกการเดินเชิงกลที่ผลิตจากสวิส โรเตอร์แบบถ่วงน้ำหนักจะจับพลังงานจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของร่างกายผู้หญิงและใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนนาฬิกา เป็นความแยบยลที่เรียบง่าย