ติดต่อเรา

Rado สำนักงานใหญ่

Rado Watch Co. Ltd
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau
SWITZERLAND

Phone +41 (0)32 655 6111

ศูนย์บริการลูกค้า
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.
เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G และ ชั้น 4 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
10330 กรุงเทพมหานคร
THAILAND

โทรศัพท์: +66 2 610 0218 to 219
ข้อมูลส่วนตัว