เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา
Rado Watch Co. Ltd.
Bielstrasse 45
2543 Lengnau, Switzerland
โทรศัพท์: +41 32 655 61 11
อีเมล์ : customer.care@rado.com

CEO : Adrian Bosshard
 
สำนักงานใหญ่: เมืองเลงนาว/ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทะเบียนการค้า: ทะเบียนการค้าของรัฐเบิร์น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
เลขทะเบียนการค้า CHE-105.939.646
เลขภาษีมูลค่าเพิ่ม: CHE-116.294.121 VAT