ข้อกำหนดการใช้งาน

1. บทนำ

1.1 โปรดอ่าน (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน (“เว็บไซต์ของเรา”) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

1.2 Rado Watch Co. Ltd., Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Switzerland ("Rado", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") เป็นผู้บริหารงานเว็บไซต์และสร้างข้อกำหนดการใช้งานขึ้น

1.3 Rado สามารถแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ คุณมีข้อผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าวและควรเข้าสู่หน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในปัจจุบันที่คุณผูกพันอยู่

2. วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเว็บไซต์

2.1 ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกนำเสนอโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลทั่วไป และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ Rado ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการต่างๆ ของ Rado หรือผู้ค้าปลีกที่เป็นทางการหรือบุคคลที่สามอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไม่ถือเป็นการชี้แนะหรือการให้คำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการต่างๆ ของ Rado

2.2 เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั่วโลกของเรา ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้งหมดอาจไม่มีวางจำหน่ายหรือให้บริการในร้านค้าทุกร้าน การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Rado ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีวางจำหน่ายหรือมีอยู่ในพื้นที่ของคุณ  

3. เนื้อหาผู้ใช้

3.1 โปรดทราบว่าเมื่อคุณโพสต์ข้อมูลไปยังเว็บไซต์ (เช่น ฟอรัมหรือสมุดเยี่ยม) ผู้ใช้รายอื่นๆ อาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามคุณควรคัดกรองข้อมูลที่คุณจะโพสต์อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่คุณจะแสดงให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ

3.2 Rado จะไม่อ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใดๆ ในข้อความ, ไฟล์, ภาพ, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เสียง, ผลงานที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็น (“เนื้อหาผู้ใช้”) ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา ภายหลังจากคุณโพสต์เนื้อหาผู้ใช้แล้ว คุณยังคงมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาทั้งหมด และคุณยังคงมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาดังกล่าวตามแนวทางใดๆ ที่คุณเลือก โดยการโพสต์เนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ หมายความว่าคุณได้มอบสิทธิ์ที่ไม่เป็นการผูกขาด, สามารถอนุญาตช่วงได้, สามารถถ่ายโอนได้, โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ได้ทั่วโลก เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยน, ดำเนินการในที่สาธารณะ, แสดงในที่สาธารณะ, ทำซ้ำ และเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์หรือในส่วนงานของ Rado ที่เป็นแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Twitter และอื่นๆ ) จนกว่าคุณจะลบเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์

3.3 คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณได้โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือคุณมีสิทธิ์ในการรับรองใบอนุญาตที่กำหนดไว้ข้างต้น และ (ii) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว, สิทธิ์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิ์ของสัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือบริษัทใดๆ

3.4 คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ของเรา คุณไม่สามารถโพสต์ ส่ง หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นหรือไม่ได้รับอนุญาตลงในเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดย Rado ก่อนที่จะมีการโพสต์และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นหรือนโยบายของ Rado Rado ไม่รับประกันต่อเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ทั้งที่มีความหมายอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ส่งให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่อนุญาตให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นการข่มขู่, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง, สัปดน, อนาจาร, อื้อฉาว, ก้าวร้าว, ลามกหรือหยาบคาย หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือละเมิดกฎหมายใดๆ

3.5 เว็บไซต์ของเราอาจนำเสนอความเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ในการสร้างบัญชีส่วนบุคคลโดยการให้ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ใช้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเลือกที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน คุณมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการรักษาความลับเกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บัญชี ที่อยู่อีเมล์ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดๆ ก็ตาม หรือเปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สามอื่นๆ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการเข้าถึงรหัสผ่านของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในทุกๆ การใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

3.6 Rado ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์หรือส่งโดยบุคคลใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฏเหล่านี้ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ สำหรับนาฬิกา Rado จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดๆ หรือคำสั่งศาลที่เรียกร้องหรือสั่งการให้ Rado เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว

4. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เว็บไซต์พร้อมกับข้อมูล, รูปภาพ, ข้อความ, รูปถ่าย, คลิปเสียงและวิดีโอ, การออกแบบ, กราฟิก, โลโก้, สัญลักษณ์, ชื่อ, ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัท, ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์, ไฟล์อื่นๆ และตัวเลือกที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์และข้อตกลง (“เนื้อหาของเว็บไซต์”) จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในการออกแบบที่ถือโดย Rado บริษัทในเครือ ผู้ใช้หรือผู้ให้การอนุญาต ด้วยสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งหมด ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย จัดกรอบแบ่งส่วน ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง โพสต์ ส่ง หรือจำหน่ายในทุกๆ รูปแบบหรือทุกๆ วิธีการ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ยกเว้นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมิได้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่ได้โพสต์ลงในเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ไม่มีเนื้อหาดิจิตอลใดๆ ที่อาจจะถูกคัดลอกลงในโปรแกรมอื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Rado

4.2 หากคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานที่จำกัดสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ การดาวน์โหลด หรือการพิมพ์สำเนาส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาเว็บไซต์ โดยคุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ที่มิใช่เพื่อการค้า และคุณจะต้องเก็บรักษาเนื้อหาลิขสิทธิ์หรือประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ไว้ให้ครบถ้วน ใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน และไม่ได้รวมถึงการใช้เหมืองข้อมูล การใช้หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูลหรือวิธีการสกัดข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน คุณไม่สามารถอับโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ลงในอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ทราเน็ต หรือเก็บเข้าในฐานข้อมูลหรือเก็บรวบรวมในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นเนื้อหาผู้ใช้ของคุณเอง และการนำเนื้อหาเว็บไซต์ไปใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาเว็บไซต์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในเอกสารฉบับนี้ ที่ไม่ได้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Rado จะถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัดและจะยุติสิทธิ์การใช้งาน การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ในด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีเนื้อหาใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานที่จะถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

4.3 Rado Watch Co. Ltd. และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ โลโก้ ตัวอักษร ส่วนหัวของหน้า ไอคอน ปุ่มกด สคริปต์ ชื่อบริการและเครื่องหมายอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเราจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์อื่นๆ ของ Rado หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้า และ/หรือ ชื่อโดเมน จะต้องไม่ได้รับการนำไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในลักษณะใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน และจะต้องห้ามนำไปคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้งานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกๆ ส่วนของเครื่องหมายการค้าของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Rado การใช้งาน/การใช้งานที่ผิดประเภท ของคุณเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เช่น การนำไปแสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

5. คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

5.1 ในขณะที่ Rado ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีการให้ข้อมูลแบบ "ตามสภาพ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว Rado ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรานั้นจะไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ที่ซึ่ง Rado ไม่มีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของ

5.2 Rado ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ หรือการติดไวรัสใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่คุณใช้ในการเข้าถึง ใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์ หรือใช้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา

5.3 Rado ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดชะงักหรือหยุดการทำงานใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา Rado ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการหยุดทำงานของฟังก์ชันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยของ Rado หรือบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามใดๆ

5.4 เนื้อหาเว็บไซต์ของเราอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรืออาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์เกิดขึ้นได้ Rado ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

6.1 เนื่องจาก Rado ไม่สามารถควบคุมและรับรองเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราได้ และเนื่องจาก Rado ไม่ได้มีการตรวจทานเว็บไซต์ใดๆ หรือเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นคุณจึงต้องรับทราบว่า Rado ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา ความรับผิดชอบในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของเราและการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะตกอยู่ที่คุณเท่านั้น

6.2 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา หรือหน้าเว็บไซต์ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ จะถือเป็นความเสี่ยงของคุณ โดยการใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว คุณควรเข้าใจว่าข้อกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ได้รับการเชื่อมโยงใดๆ นั้นจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายของ Rado หากคุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทำได้เฉพาะเมื่อเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรก โดยห้ามมีการทำสำเนา และจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

6.3 ไม่อนุญาตให้มีการจัดกรอบแบ่งส่วนเว็บไซต์ของเรา (Framing) โดยเว็บไซต์หรือส่วนประกอบเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Swatch Group Ltd. ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงแบบอินไลน์หรือเชื่อมโยงในลักษณะใดๆ ที่เป็นการผสานรวมส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของเราเข้าในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Swatch Group Ltd.

7. การเข้าถึงบริการ

7.1 ในขณะที่ Rado พยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาใดๆ หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

7.2 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของระบบ มีการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม หรือมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

8. ข้อจำกัดของความรับผิด

8.1 Rado มีความรับผิดชอบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง Rado และบริษัทอื่นๆ ของ The Swatch Group Ltd. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของบริษัทเหล่านั้น ไม่จำเป็นต้องรับผิดและรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับจำนวนหรือชนิดของการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลที่สาม (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียหรือความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมหรือการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม หรือข้อมูลใดๆ) ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ หรือมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานได้ หรือที่เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ การที่เว็บไซต์ใดๆ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เนื่องมาจาก ไวรัสที่อาจทําลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง การใช้งานหรือการเรียกดูเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา 

9. ความเป็นส่วนตัว

9.1 เราดูแลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา click here  

10. เบ็ดเตล็ด

10.1 ความผิดพลาดของ Rado ในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดการใช้งานใดๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อส่วนต่างๆ ในข้อกำหนดการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญา ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดการใช้งานใดๆ จะไม่ส่งผลหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลืออยู่ในเอกสารฉบับนี้

10.2 ข้อกำหนดการใช้งานจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสวิส โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน (conflict-of-law rules) ใดๆ หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ศาลที่มีอำนาจในสถานที่จดทะเบียนของ Rado ซึ่งในปัจจุบันคือเมืองเลงนาว ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานและการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้สิทธิ์ที่เราสามารถฟ้องร้องผู้ใช้ได้ภายในสถานที่พำนักของผู้ใช้ดังกล่าว 

10.3 หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดเขียนจดหมายถึง

Rado Watch Co. Ltd.
Bielstrasse 45
2543 Lengnau
Switzerland

หรือผ่านทาง contact@rado.com.