ดีไซเนอร์

ดีไซเนอร์

นาฬิกา Rado ceramic มี DNA ของนักออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการมองและการทำงานที่คาดการณ์ถึงอนาคตด้วยการออกแบบในปัจจุบัน ด้วยนักออกแบบระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เราได้สร้างสรรค์นาฬิกาไฮเทคเซรามิกที่โดดเด่น